Tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Markkinointitoimisto Toteutus (2285742-7)

Päivänkakkarantie 3 D 14

02270 Espoo

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Markus Autio

Päivänkakkarantie 3 D 14, 02270 Espoo

markus@toteutus.fi

040 8655344

REKISTERIN NIMI

Markkinointitoimisto Toteutus -asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteriä pidetään Markkinointitoimisto Toteutuksen asiakkaista. Rekisterin käyttötarkoitus on Markkinointitoimisto Toteutuksen asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen. Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Markkinointitoimisto Toteutuksen asiakkaat ovat yrityksiä tai yhteisöjä, jolloin rekisterin sisältämät tiedot ovat organisaatiota tai sitä edustavien henkilöiden tietoja.

Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Yrityksen nimi

  • Laskutustiedot

  • Y-tunnus

  • Postiosoite

  • Laskutusosoite

  • Asiakkaan kanssa käytyjen keskustelujen tiivistelmä

Yrityksen yhteyshenkilön sekä mahdollisesti yhden tai useamman yrityksen työntekijän tiedot yhteydenpitoon ja markkinointiin

  • Yrityksen nimi

  • Etu- ja sukunimi

  • Sähköpostiosoite

  • Puhelinnumero

REKISTERIN SISÄLTÄMIEN TIETOJEN KÄYTTÖ

Rekisterin tietoja käytetään yhteydenpitoon asiakkaan kanssa sekä laskutusta varten. Rekisterin sisältämiä tietoja käytetään myös Markkinointitoimisto Toteutuksen markkinoinnillisiin tarkoituksiin.

PÄÄSY TIETOIHIN JA TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisteriin on pääsy Markkinointitoimisto Toteutuksen rekisteriasioita hoitavalla henkilöllä. Sähköiset järjestelmät sijaitsevat suojatuilla palvelimilla. Rekistereihin kirjautuminen tapahtuu salasanalla ja se toteutetaan aina suojatulla yhteydellä.

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, pois lukien siltä osin kun kirjanpito- ja laskutustoimia suoritetaan Markkinointitoimisto Toteutuksen käyttämien palveluntarjoajien toimesta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja Euroopan Unionin jäsenmaiden tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään vain niin kauan, kuin rekisterin käyttötarkoitus ja asiakkaan palveluiden tuottaminen sitä edellyttää.

TIETOJEN OIKAISU

Asiakasrekisterin sisältämiä tietoja päivitetään asiakkaan pyynnöstä aina viipymättä tai kun tiedoissa muuten havaitaan virheitä.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

 

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

EVÄSTEET (COOKIES)

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

 

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

TESTI

TESTI